Fant 26 synonym til 5

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
v 1 1 5 2002-12-24
fem 1 3 1 2004-01-25
tal 1 3 5 2002-12-24
Five 1 4 7 2010-01-02
tall 1 4 5 2002-12-24
vise 1 4 5 2002-12-24
femmer 1 6 2 2005-02-18
femtall 1 7 2 2005-02-18
gratien 1 7 1 2008-12-14
oddetall 1 8 5 2002-12-24
primtall 1 8 5 2002-12-24
talltegn 1 8 2 2004-03-18