Fant 21 synonym til aar

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
elv 1 3 5 2002-12-24
gard 1 4 1 2004-01-31
gård 1 4 1 2004-01-31
navn 1 4 5 2002-12-24
bielv 1 5 1 2005-02-06
egennavn 1 8 2 2005-02-18
flyplass 1 8 5 2002-12-24
etternavn 1 9 1 2004-03-11
gardsnavn 1 9 1 2009-06-07
gårdsnavn 1 9 1 2009-06-07
slektsnavn 1 10 2 2005-02-18
familienavn 1 11 1 2004-03-25