Fant 48 synonym til aars

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
by 1 2 5 2002-12-24
elv 1 3 5 2002-12-24
Års 1 3 6 2009-11-14
navn 1 4 5 2002-12-24
prest 1 5 5 2002-12-24
slekt 1 5 5 2002-12-24
bynavn 1 6 1 2009-08-26
filosof 1 7 5 2002-12-24
kommune 1 7 5 2002-12-24
arkitekt 1 8 5 2002-12-24
egennavn 1 8 2 2005-02-18
psykolog 1 8 5 2002-12-24