Fant 20 synonym til adjutant

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
yrke 1 4 5 2002-12-24
tittel 1 6 5 2002-12-24
tjener 1 6 5 2002-12-24
væpner 1 6 2 2004-03-17
Bartnes 1 7 134 2010-01-11
drabant 1 7 5 2002-12-24
hjelper 1 7 5 2002-12-24
offiser 1 7 5 2002-12-24
stilling 1 8 5 2002-12-24
assistent 1 9 5 2002-12-24
Porfyrios 1 9 31822 2017-04-04
sekundant 1 9 5 2002-12-24