Fant 3 synonym til agnen

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
bladet 1 6 2 2004-03-18
høybladet 1 9 6 2012-07-25
dekkbladet 1 10 6 2014-02-25