Fant 22 synonym til aksioma

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
krava 1 5 2 2004-03-17
tesene 1 6 2 2004-03-17
kravene 1 7 2 2004-03-17
satsene 1 7 2 2004-03-17
premissa 1 8 2 2004-03-17
aksiomene 1 9 2 2004-03-17
argumenta 1 9 2 2004-03-17
grunnlaga 1 9 2 2004-03-21
meningene 1 9 2 2004-03-17
postulata 1 9 2 2004-03-17
hypotesene 1 10 2 2004-03-17
premissene 1 10 2 2004-03-17