Fant 35 synonym til aktene

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
delene 1 6 2 2004-03-18
sakene 1 6 2 2004-03-17
bildene 1 7 2 2004-03-17
kapitla 1 7 2 2004-03-17
planene 1 7 2 2004-03-17
tiltaka 1 7 2 2004-03-17
viljene 1 7 2 2004-03-17
forsetta 1 8 2 2004-03-17
vielsene 1 8 6 2013-04-15
aksjonene 1 9 2 2004-03-17
dokumenta 1 9 6 2011-09-21
kapitlene 1 9 2 2004-03-17