Fant 8 synonym til alker

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
dyr 1 3 5 2002-12-24
fugler 1 6 5 2002-12-24
fjærkre 1 7 1 2004-01-26
fjørkre 1 7 1 2009-06-04
sjøfugler 1 9 134 2010-12-09
virveldyr 1 9 2 2005-02-18
hvirveldyr 1 10 2 2005-02-18
jaktobjekt 1 10 6 2010-01-09