Fant 8 synonym til ankeinstans

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
domstol 1 7 2 2004-03-22
instans 1 7 2 2004-03-23
overrett 1 8 134 2009-11-03
retterting 1 10 2 2005-02-18
rettsorgan 1 10 12955 2014-08-31
trygderett 1 10 2 2005-02-18
Appellorgan 1 11 40500 2021-06-10
appellinstans 1 13 134 2009-11-03