Fant 80 synonym til ansiktsdel

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
øye 1 3 5 2002-12-24
bart 1 4 5 2002-12-24
bryn 1 4 5 2002-12-24
hake 1 4 5 2002-12-24
kinn 1 4 5 2002-12-24
munn 1 4 5 2002-12-24
nase 1 4 7 2010-01-28
nese 1 4 5 2002-12-24
trut 1 4 5 2002-12-24
bucca 1 5 1 2009-06-15
kjake 1 5 2 2005-02-18
kjeft 1 5 2 2004-03-24