Fant 12 synonym til arer

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
dyr 1 3 5 2002-12-24
ørner 1 5 1 2007-03-04
fugler 1 6 5 2002-12-24
rovdyr 1 6 5 2002-12-24
fjærkre 1 7 1 2004-01-26
fjørkre 1 7 1 2009-06-04
havørner 1 8 5 2002-12-24
rovfugler 1 9 2 2006-05-21
sjøfugler 1 9 134 2010-12-09
virveldyr 1 9 2 2005-02-18
hvirveldyr 1 10 2 2005-02-18
vesener med vinger 3 16 7 2009-09-22