Fant 18 synonym til aspiranter

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
elever 1 6 2 2004-03-17
søkere 1 6 1 2005-07-05
noviser 1 7 2 2004-03-21
ansøkere 1 8 134 2009-10-25
kadetter 1 8 1 2009-05-04
Traineer 1 8 10939 2018-09-20
lærepiker 1 9 2 2004-03-18
lærlinger 1 9 2 2004-03-18
rekrutter 1 9 2 2004-03-21
skolebarn 1 9 2 2004-03-18
kandidater 1 10 1 2005-07-05
læregutter 1 10 2 2004-03-18