Fant 15 synonym til atrier

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
rom 1 3 5 2002-12-24
tun 1 3 5 2002-12-24
hager 1 5 6 2010-01-04
garder 1 6 2 2004-03-18
gårder 1 6 2 2004-03-18
haller 1 6 2 2004-03-17
uterom 1 6 2 2009-04-26
plasser 1 7 2 2004-03-17
gårdsrom 1 8 2 2004-03-18
forgårder 1 9 6 2013-10-03
gårdsplasser 1 12 2 2004-03-18
innhegninger 1 12 2 2004-03-18