Fant 11 synonym til autist

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
person 1 6 5 2002-12-24
savant 1 6 1 2009-06-20
unikum 1 6 1 2004-02-24
schizofren 1 10 2 2005-02-18
klisterhjerne 1 13 2 2007-06-14
syk person 2 9 1 2007-09-02
gløgg person 2 11 1 2009-09-06
autistisk savant 2 15 1 2009-06-20
kontaktløs person 2 16 2057 2011-07-31
person med lidelse 3 16 6 2012-04-05
person med sykelig sjelstilstand 4 29 6 2011-07-11