Fant 27 synonym til ave

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
be 1 2 5 2002-12-24
age 1 3 5 2002-12-24
elv 1 3 5 2002-12-24
bønn 1 4 5 2002-12-24
Maria 1 5 5 2002-12-24
farvel 1 6 5 2002-12-24
hilsen 1 6 5 2002-12-24
helsing 1 7 1389 2011-01-01
lovsang 1 7 2 2004-03-21
respekt 1 7 5 2002-12-24
bønneord 1 8 10996 2012-07-13
elvenavn 1 8 1 2009-08-05