Fant 26 synonym til bønns

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
Aves 1 4 6 2010-06-07
ankes 1 5 2 2004-03-17
klages 1 6 2 2004-03-17
andakts 1 7 2 2004-03-18
appells 1 7 2 2004-03-17
litanis 1 7 2 2004-03-18
søknads 1 7 2 2004-03-18
petisjons 1 9 2 2004-03-18
spørsmåls 1 9 2 2004-03-17
anmodnings 1 10 2 2004-03-18
ansøknings 1 10 2 2004-03-18
begjærings 1 10 2 2004-03-18