Fant 12 synonym til børde

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
diplomat 1 8 2 2004-03-18
etternavn 1 9 1 2004-03-11
ambassadør 1 10 5 2002-12-24
journalist 1 10 5 2002-12-24
statsviter 1 10 2 2005-02-18
familienavn 1 11 1 2004-03-25
nrk-journalist 1 13 7161 2014-02-01
norsk diplomat 2 13 2 2007-06-23
norsk etternavn 2 14 1154 2011-01-27
norsk ambassadør 2 15 7161 2017-04-03
norsk journalist 2 15 1 2007-09-30
norsk statsviter 2 15 134 2010-05-08