Fant 36 synonym til bana

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
brøt 1 4 2 2004-03-18
åpna 1 4 2 2004-03-21
banet 1 5 2 2004-03-21
bante 1 5 2 2004-03-21
braut 1 5 2 2004-03-18
høvla 1 5 2 2004-03-21
jevna 1 5 2 2004-03-18
ordna 1 5 2 2004-03-17
rydda 1 5 2 2004-03-17
sklia 1 5 7 2009-11-26
strøk 1 5 1 2004-01-25
åpnet 1 5 2 2004-03-21