Fant 24 synonym til basalt

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
by 1 2 5 2002-12-24
abc 1 3 5 2002-12-24
lava 1 4 5 2002-12-24
stein 1 5 5 2002-12-24
trapp 1 5 2 2005-02-18
augitt 1 6 2 2005-02-18
bergart 1 7 5 2002-12-24
spilitt 1 7 6349 2011-10-17
stenart 1 7 27222 2016-03-12
tefritt 1 7 7 2011-01-13
basanitt 1 8 7 2011-01-13
feltspat 1 8 2 2005-02-18