Fant 64 synonym til bela

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
by 1 2 5 2002-12-24
bandt 1 5 2 2004-03-18
festa 1 5 2 2004-03-17
kobla 1 5 2 2004-03-18
konge 1 5 5 2002-12-24
lenka 1 5 2 2004-03-21
låste 1 5 1 2004-02-17
sikra 1 5 2 2004-03-18
spara 1 5 2 2004-03-21
surra 1 5 2 2004-03-21
tjora 1 5 2 2004-03-21
bynavn 1 6 1 2009-08-26