Fant 35 synonym til bevandret

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
klok 1 4 5 2002-12-24
lærd 1 4 1 2004-01-30
øvet 1 4 1 2004-01-30
flink 1 5 5 2002-12-24
klokt 1 5 1 2004-03-10
moden 1 5 1 2004-01-30
belest 1 6 1 2004-01-30
dreven 1 6 1 2004-02-02
dyktig 1 6 5 2002-12-24
hjemme 1 6 5 2002-12-24
kunnig 1 6 2 2005-02-18
kyndig 1 6 2 2004-03-21