Fant 16 synonym til ble enige

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
entes 1 5 6 2011-11-24
ordna 1 5 2 2004-03-17
avtala 1 6 1 2008-12-14
ordnet 1 6 2 2004-03-17
vedtok 1 6 2 2004-03-17
avtalte 1 7 5 2002-12-24
forliktes 1 9 2 2004-03-21
stipulerte 1 10 2 2004-03-18
ble enig 2 7 2 2004-03-18
blei enig 2 8 2 2004-03-18
blei enige 2 9 2 2004-03-18
ble enig om 3 9 2 2004-03-18