Fant 47 synonym til boder

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
hus 1 3 5 2002-12-24
rom 1 3 5 2002-12-24
buer 1 4 2 2004-03-18
kott 1 4 2 2004-03-17
skur 1 4 1 2004-01-30
basar 1 5 5 2002-12-24
skjul 1 5 5 2002-12-24
uthus 1 5 5 2002-12-24
haller 1 6 2 2004-03-17
samlag 1 6 2 2004-03-21
Smårom 1 6 7155 2012-12-22
handler 1 7 2 2004-03-17