Fant 6 synonym til bomm

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
be 1 2 5 2002-12-24
mas 1 3 5 2002-12-24
betl 1 4 2 2004-03-21
gnål 1 4 2 2004-03-21
tigg 1 4 2 2004-03-21
be inntrengende 2 14 2 2004-03-21