Fant 2 synonym til bortforklares

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
ros 1 3 5 2002-12-24
eluderes 1 8 6 2011-09-18