Fant 14 synonym til borti

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
ani 1 3 134 2009-10-16
nær 1 3 5 2002-12-24
atti 1 4 2 2009-04-27
prep 1 4 6 2010-03-26
prep. 1 5 13514 2013-02-07
berører 1 7 2 2004-03-17
preposisjon 1 11 5 2002-12-24
tar på 2 5 2 2004-03-21
borte i 2 6 2 2004-03-21
borti hampen 2 11 7 2009-12-21
i kontakt med 3 11 1389 2011-05-15
i berøring med 3 12 7 2009-11-21