Fant 12 synonym til brekkes

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
males 1 5 2 2004-03-18
rives 1 5 2 2004-03-21
bendes 1 6 2 2004-03-21
brytes 1 6 2 2004-03-18
knuses 1 6 2 2004-03-18
revnes 1 6 2 2004-03-21
slites 1 6 2 2004-03-18
bristes 1 7 2 2004-03-21
knekkes 1 7 2 2004-03-21
sprekkes 1 8 2 2004-03-21
springes 1 8 2 2004-03-21
pulveriseres 1 12 2 2004-03-21