Fant 109 synonym til bremsa

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
elv 1 3 5 2002-12-24
bekk 1 4 1 2004-02-01
sted 1 4 5 2002-12-24
dempa 1 5 2 2004-03-18
demte 1 5 2 2004-03-21
hemma 1 5 2 2004-03-18
sakta 1 5 2 2004-03-21
senka 1 5 2 2004-03-18
sinka 1 5 2 2004-03-21
sløva 1 5 2 2004-03-18
tøyla 1 5 2 2004-03-17
avskar 1 6 2 2004-03-18