Fant 56 synonym til brigade

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
enhet 1 5 5 2002-12-24
flokk 1 5 5 2002-12-24
korps 1 5 2 2004-03-18
sveit 1 5 5 2002-12-24
tropp 1 5 5 2002-12-24
gruppe 1 6 5 2002-12-24
hærdel 1 6 1389 2011-05-08
styrke 1 6 1 2004-01-28
enheter 1 7 1 2004-02-27
eskadre 1 7 5 2002-12-24
flokker 1 7 2 2004-03-17
forband 1 7 2 2004-03-18