Fant 7 synonym til briken

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
gay 1 3 7 2009-10-26
byrg 1 4 2 2004-03-21
gild 1 4 5 2002-12-24
vegg 1 4 2 2005-02-18
frisk 1 5 5 2002-12-24
livlig 1 6 2 2004-03-18
munter 1 6 5 2002-12-24