Fant 16 synonym til byle

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
dyr 1 3 5 2002-12-24
okse 1 4 5 2002-12-24
stut 1 4 2 2004-03-23
hanndyr 1 7 5 2002-12-24
klovdyr 1 7 2 2005-02-18
landdyr 1 7 1 2009-06-03
graseter 1 8 7 2010-01-16
klauvdyr 1 8 2 2005-02-18
nyttedyr 1 8 1 2009-01-03
pattedyr 1 8 1 2005-01-12
gresseter 1 9 1 2009-08-15
sagnfigur 1 9 5 2002-12-24