Fant 35 synonym til debet

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
d 1 1 5 2002-12-24
deb 1 3 2 2007-09-15
elv 1 3 5 2002-12-24
gjeld 1 5 1 2004-02-24
konto 1 5 2 2004-03-21
minus 1 5 2 2004-03-17
skyld 1 5 1 2004-02-24
ansvar 1 6 2 2004-03-18
kolonne 1 7 2 2004-03-23
passiva 1 7 2 2004-03-22
disfavør 1 8 2 2004-03-21
passivum 1 8 2 2004-03-22