Fant 18 synonym til deg

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
elv 1 3 5 2002-12-24
pron 1 4 1 2009-09-03
sted 1 4 5 2002-12-24
pron. 1 5 17421 2013-08-09
pronomen 1 8 5 2002-12-24
i Sirdal 2 7 6 2011-08-02
ikke meg 2 7 1 2009-08-15
norsk elv 2 8 1 2009-06-10
norsk sted 2 9 1 2009-06-10
i Vest-Agder 2 10 134 2009-10-30
europeisk elv 2 12 1 2009-06-10
personlig pronomen 2 17 1 2009-06-04