Fant 30 synonym til degge

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
kose 1 4 2 2005-02-18
pyse 1 4 2 2004-03-18
rote 1 4 1 2004-01-30
søle 1 4 2 2004-03-18
dulle 1 5 2 2004-03-22
fikle 1 5 2 2004-03-22
kjæle 1 5 2 2004-03-22
kline 1 5 2 2004-03-17
kløne 1 5 2 2004-03-21
pleie 1 5 5 2002-12-24
rable 1 5 2 2004-03-22
tukle 1 5 1 2004-01-31