Fant 20 synonym til degn

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
yrke 1 4 5 2002-12-24
tittel 1 6 5 2002-12-24
tjener 1 6 5 2002-12-24
hjelper 1 7 5 2002-12-24
klokker 1 7 2 2005-02-18
geistlig 1 8 5 2002-12-24
assistent 1 9 5 2002-12-24
embetsmann 1 10 2 2005-02-18
medhjelper 1 10 5 2002-12-24
familienavn 1 11 1 2004-03-25
kirkeansatt 1 11 3254 2011-04-27
kirkesanger 1 11 2 2004-03-23