Fant 26 synonym til dekan

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
sjef 1 4 5 2002-12-24
yrke 1 4 5 2002-12-24
doyen 1 5 5 2002-12-24
leder 1 5 5 2002-12-24
prost 1 5 5 2002-12-24
koryfe 1 6 2 2004-03-18
nestor 1 6 1 2004-03-15
prelat 1 6 5 2002-12-24
preses 1 6 5 2002-12-24
tittel 1 6 5 2002-12-24
dekanus 1 7 2 2004-03-22
formann 1 7 5 2002-12-24