Fant 25 synonym til depesje

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
bud 1 3 5 2002-12-24
brev 1 4 5 2002-12-24
memo 1 4 2 2004-03-21
note 1 4 5 2002-12-24
ilbud 1 5 2 2005-02-18
memor 1 5 2 2004-03-21
skriv 1 5 5 2002-12-24
ilbrev 1 6 2 2007-03-11
signal 1 6 5 2002-12-24
beskjed 1 7 1 2004-02-01
budskap 1 7 1 2004-02-01
melding 1 7 5 2002-12-24