Fant 37 synonym til dogme

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
-isme 1 4 2 2004-03-18
-logi 1 4 2 2004-03-18
lære 1 4 1 2004-02-25
norm 1 4 5 2002-12-24
tese 1 4 5 2002-12-24
credo 1 5 1 2004-02-01
moral 1 5 2 2004-03-18
mening 1 6 5 2002-12-24
teorem 1 6 2 2004-03-22
påstand 1 7 1 2004-02-01
sannhet 1 7 2 2004-03-23
setning 1 7 5 2002-12-24