Fant 90 synonym til drepe

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
ta 1 2 5 2002-12-24
kue 1 3 1 2004-02-17
tyne 1 4 5 2002-12-24
dolke 1 5 2 2004-03-22
felle 1 5 5 2002-12-24
gasse 1 5 5 2002-12-24
henge 1 5 5 2002-12-24
hogge 1 5 2 2004-03-18
hugge 1 5 2 2004-03-18
knuse 1 5 2 2004-03-18
kvele 1 5 5 2002-12-24
lense 1 5 1 2004-03-10