Fant 34 synonym til dunke

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
slå 1 3 5 2002-12-24
verb 1 4 2 2005-02-18
banke 1 5 5 2002-12-24
dulte 1 5 2 2004-03-22
dytte 1 5 2 2004-03-22
hakke 1 5 2 2004-03-23
hamre 1 5 5 2002-12-24
hogge 1 5 2 2004-03-18
hugge 1 5 2 2004-03-18
kakke 1 5 2 2004-03-21
puffe 1 5 2 2004-03-22
rasle 1 5 2 2004-03-24