Fant 42 synonym til dyrt

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
rikt 1 4 2 2004-03-21
drøyt 1 5 2 2004-03-21
edelt 1 5 2 2004-03-23
flott 1 5 5 2002-12-24
seigt 1 5 2 2004-03-21
stivt 1 5 2 2004-03-21
blodig 1 6 2 2004-03-21
hellig 1 6 5 2002-12-24
ovdyrt 1 6 7 2011-01-10
riktig 1 6 1 2004-03-15
rådyrt 1 6 1 2009-06-06
stridt 1 6 2 2004-03-21