Fant 19 synonym til eksploatere

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
Flå 1 3 5 2002-12-24
bruke 1 5 5 2002-12-24
melke 1 5 2 2004-03-23
presse 1 6 5 2002-12-24
utsuge 1 6 2 2004-03-21
utbytte 1 7 2 2004-03-18
utnytte 1 7 1 2004-02-01
misbruke 1 8 2 2004-03-21
mishandle 1 9 1 2004-01-31
maltraktere 1 11 2 2004-03-21
nyttiggjøre 1 11 2 2004-03-21
nytte ut 2 7 134 2010-10-18