Fant 10 synonym til emuer

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
dyr 1 3 5 2002-12-24
fugler 1 6 5 2002-12-24
fjærkre 1 7 1 2004-01-26
fjørkre 1 7 1 2009-06-04
strutser 1 8 6 2011-02-09
steppedyr 1 9 6 2012-01-27
virveldyr 1 9 2 2005-02-18
hvirveldyr 1 10 2 2005-02-18
kasuarfugler 1 12 134 2011-04-05
strutsefugler 1 13 134 2011-04-05