Fant 3 synonym til enki

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
ea 1 2 5 2002-12-24
gud 1 3 5 2002-12-24
fruktbarhetsgud 1 15 5 2002-12-24