Fant 45 synonym til erts

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
aes 1 3 1 2009-08-01
ers 1 3 7161 2012-04-25
kis 1 3 1 2004-02-02
malm 1 4 5 2002-12-24
glans 1 5 2 2004-03-18
kybel 1 5 1 2009-06-06
blende 1 6 2 2004-03-18
nikkel 1 6 1 2004-02-04
bergart 1 7 5 2002-12-24
blyerts 1 7 221 2009-12-28
blymalm 1 7 221 2009-12-28
bornitt 1 7 7 2011-01-29