Fant 26 synonym til esla

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
elv 1 3 5 2002-12-24
dyra 1 4 1 2004-02-24
bielv 1 5 1 2005-02-06
nauta 1 5 2 2004-03-21
dyrene 1 6 5 2002-12-24
eslene 1 6 2 2004-03-23
sauene 1 6 2 2004-03-23
påtenkt 1 7 6 2011-12-10
sideelv 1 7 2 2005-02-18
stutene 1 7 2 2004-03-23
toskene 1 7 2 2004-03-22
elvenavn 1 8 1 2009-08-05