Fant 23 synonym til eure

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
elv 1 3 5 2002-12-24
bielv 1 5 1 2005-02-06
sideelv 1 7 2 2005-02-18
elvenavn 1 8 1 2009-08-05
departement 1 11 5 2002-12-24
fransk elv 2 9 2 2004-03-23
fransk bielv 2 11 6 2011-10-13
europeisk elv 2 12 1 2009-06-10
europeisk bielv 2 14 7 2010-05-04
fransk departement 2 17 2 2009-07-04
europeisk departement 2 20 7 2010-06-24
elv i europa 3 10 1 2004-02-23