Fant 9 synonym til fåa

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
elv 1 3 5 2002-12-24
elvenavn 1 8 1 2009-08-05
i Tynset 2 7 6 2011-07-22
i Hedmark 2 8 134 2010-01-11
norsk elv 2 8 1 2009-06-10
europeisk elv 2 12 1 2009-06-10
elv i norge 3 9 1 2004-02-24
elv i europa 3 10 1 2004-02-23
elv i hedmark 3 11 3 2007-02-03