Fant 26 synonym til fas

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
by 1 2 5 2002-12-24
lås 1 3 5 2002-12-24
kant 1 4 5 2002-12-24
kaut 1 4 5 2002-12-24
brett 1 5 5 2002-12-24
bynavn 1 6 1 2009-08-26
hjørne 1 6 1 2004-01-30
skråkant 1 8 2 2005-02-18
incoterms 1 9 5873 2011-11-13
sjøuttrykk 1 10 2 2006-09-09
salgsklausul 1 12 2 2008-01-01
universitetsby 1 14 1 2009-08-08