Fant 16 synonym til feal

Ord Ant. ord Lengde Bruker Dato
al 1 2 5 2002-12-24
avl 1 3 5 2002-12-24
feavl 1 5 134 2010-01-03
dyreal 1 6 6 2012-04-07
kuhold 1 6 134 2010-05-07
næring 1 6 2 2004-03-17
fedrift 1 7 1 2008-04-07
kvegavl 1 7 134 2010-05-07
oppdrett 1 8 5 2002-12-24
husdyravl 1 9 7 2010-08-02
husdyrhold 1 10 6 2010-08-02
næringsvei 1 10 5 2002-12-24